อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
สารจิตร ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.44041784, 99.70741061

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.45 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 15.88 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 95.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 347.00x21.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 102.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 103.78 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 150.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง