อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
โป่ง บางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.92256623, 101.0114899

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 11.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,833.00x17.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 67.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 65.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 65.88 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 18.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง