อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง สำนักงานชลประทานที่ 8
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.4925, 101.95777778

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 94.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 336.00x45.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 280.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 276.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 278.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 324.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง