อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ อ.เมือง


โนนชัยศรี โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.21055378, 103.9434387

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.52 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 570.30x12.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 214.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 212.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 213.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง