อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง


โครงการชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15
คลองน้อย ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
8.491573262, 98.99390306

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.29 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.82 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 940.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 103.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 101.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 102.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 80.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง