อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่กัวะ สบปราบ จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.96164366, 99.37072366

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.23 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 39.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 480.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 113.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 111.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 112.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง