อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก


เทพรักษา สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.428783, 103.864914

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 25.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 855.00x22.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 268.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 264.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 266.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 110.12 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง