อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
11.88423626, 99.70252848

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 420.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 123.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 120.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 121.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 72.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง