อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
บ้านหัน โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.9401836, 102.7112429

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.39 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.39 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,200.00x4.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 160.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 159.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 159.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 6.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง