อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองน้ำใส วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.86747793, 102.4148671

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 670.00x12.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 84.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 83.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 84.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 7.56 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง