อ่างเก็บน้ำห้วยคำผักหนาม อ.บ้านม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
คูสะคาม วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.74656766, 103.6132434

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.91 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.54 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 690.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 167.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 165.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 166.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.18 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง