อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร


โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
6.782279502, 100.3591979

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.25 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,360.00x12.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 47.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 45.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 45.65 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 4.80 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง