อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
วังผาง เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.41086245, 98.75952784

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง