อ่างเก็บน้ำดอยงู


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.191144, 99.490273

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.37 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 173.79 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 600.00x26.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 619.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 615.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 616.86 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 142.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง