อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.09516252, 99.65600437

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 42.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 53.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 462.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,105.00x21.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 99.60 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 96.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 97.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,360.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง