อ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง อ.บ้านม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ม่วง บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.82546215, 103.5522301

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.85 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,080.00x9.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 161.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 159.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 160.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.04 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง