อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.54977205, 103.377988

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.66 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 57.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,800.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 141.10 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 140.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 140.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 53.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง