อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
อีง่อง จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.7502239, 103.5090573

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 31.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,600.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 151.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 150.25 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 150.75 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง