อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว


บึงเจริญ บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.3636111, 103.046944

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.66 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 700.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 239.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 235.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 237.10 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 28.13 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง