อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อ.หนองหาน


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
ไชยวาน ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.26109398, 103.2596341

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.59 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.81 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 422.00x3.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 111.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 110.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 111.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 5.27 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง