อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์


กาบเชิง กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.461108, 103.6115889

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 600.00x14.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 206.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 203.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 203.85 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 31.30 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง