อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
ดงหลวง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.77648719, 104.5306924

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.37 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.45 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 440.00x7.05 ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.77 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง