อ่างฯ คลองกะทะ


โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15
ฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.853852577, 98.330554605

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.32 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.43 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 927.00x22.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 43.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 40.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 41.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง