อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2
ศรีดอนชัย เชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
20.10150753, 100.3707038

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 31.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 453.00x27.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 397.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 394.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 395.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 107.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง