อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
เสริมซ้าย เสริมงาม จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.00033923, 99.27347903

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 296.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 212.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 210.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 211.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง