อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
แม่ทา แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.61176492, 99.31218683

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.85 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 19.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 200.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 578.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 575.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 576.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง