อ่างเก็บน้ำศาลทราย


โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.84808545, 102.0294363

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 44.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 940.00x18.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 46.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 42.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 43.95 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 174.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง