อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
ทับกุง หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.21858901, 102.7086092

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง