อ่างเก็บน้ำลำตะโคง


ดอนมนต์ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.1873639, 103.2004561

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.53 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.32 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1,600.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 4,200.00x10.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 136.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 133.33 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 134.27 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 350.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง