อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.319281, 105.145217

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 16.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 54.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,835.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 171.86 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 47.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง