อ่างเก็บน้ำแม่ธิ


ทาปลาดุก แม่ทา จังหวัดลำพูน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.49366481, 99.18581659

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.42 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 24.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 437.00x26.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 419.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 416.75 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 417.94 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 78.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง