อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.37960591, 103.5332868

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.55 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 81.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 634.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 152.73 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 150.73 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 151.46 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง