อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ.น้ำโสม


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
สามัคคี น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.69705689, 102.320766

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.14 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.45 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 135.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 229.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 226.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 228.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 234.55 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง