อ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
ห้วยข่า บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.58593155, 105.4295401

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 14.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 18.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 57.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,786.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 167.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 168.15 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 164.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง