อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
สัตหีบ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.6706485, 100.9478004

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.72 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 200.00x16.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 56.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 54.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 54.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง