อ่างเก็บน้ำลำป่าค้าว อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
ทับกุง หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.2015581, 102.6694463

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.39 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.39 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 385.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 201.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 201.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 5.15 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง