อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
ทับกุง หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.242394, 102.7989084

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.38 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 106.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,000.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 186.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 183.52 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 185.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 160.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง