อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.35434413, 102.7768327

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,200.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 172.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 3.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง