อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง


โครงการชลประทานจังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15
เขาพนม เขาพนม จังหวัดกระบี่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
8.236389, 98.981389

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 15.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 755.00x30.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 104.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 100.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 101.28 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 62.66 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง