อ่างเก็บน้ำมาบประชัน


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.84391222, 100.9601901

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 16.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 17.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 37.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,060.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 47.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 45.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 45.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 34.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง