อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.28677447, 103.3454073

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง