อ่างเก็บน้ำห้วยลึก


เขาเขน ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
8.540309803, 98.81449692

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.45 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 250.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 125.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 122.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 123.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 32.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง