อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง


โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
เขาพระงาม เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.866269, 100.6813753

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 10.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,185.00x9.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 60.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 58.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 59.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 4.32 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง