อ่างเก็บน้ำแม่อาบ


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่ปุ แม่พริก จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.54536017, 99.12884263

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.56 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.78 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 35.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 140.00x35.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 263.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 259.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 261.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 110.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง