อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
11.19271082, 99.49468772

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 37.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 520.00x26.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 114.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 110.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 111.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 124.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง