อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด


โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานชลประทานที่ 3
สำโรงชัย ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.50298391, 100.6836774

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.97 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 420.00x15.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 101.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 99.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 99.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 13.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง