อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน)


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
บุ่งค้า เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.15051738, 104.78684

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.53 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 625.00x12.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 149.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 147.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 148.10 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.18 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง