อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่


มะเกลือใหม่ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.75425158, 101.7041802

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 27.66 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 34.15 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 168.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,130.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 247.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 245.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 246.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 140.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง