อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
ขามป้อม วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.9256911, 103.3952116

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.63 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 43.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 900.00x4.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 162.78 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 161.78 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 162.28 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 34.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง