อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ


บ้านราษฎร์ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.20988504, 102.4393408

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 98.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 115.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 480.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,100.00x32.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 262.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 256.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 259.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,259.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง